Vilkår og betingelser

hivtestnorge.com opptrer på vegne av One Self B.V., og vedlikeholder denne nettsiden. Nettsiden blir brukt for informasjonsformål i hensyn til bevisstgjøring av HIV, samt distribusjon av førstegangs HIV-screeningtester. Testen er ikke en erstatning for råd av lege eller andre profesjonelle innenfor medisin. Bruk ikke informasjonen i denne i sammenheng med diagnose, behandling, eller som anvisning for medikamenter.

Informasjonen på denne nettsiden er ikke ment for å erstatte de eventuelle medisinske tjenester du måtte trenge. Oppsøk fastlege angående alle helseproblem. Om du har, eller tror at du har problemer med helsen, bør du kontakte fastlegen.

All informasjon du oppgir på denne nettsiden holdes gjennom strenge personvernregler både diskret og sikkert. Når du har fylt ut et skjema, vil opplysningene ikke lagres på nett. Vi har ingen kunderegistre.

Vårt håp er at informasjonen på dette nettstedet kommer leserne til nytte. Informasjonen som utgjør dette nettstedet skal ikke betraktes som råd. Det samme gjelder også all overføring, nedlastning og sending av all informasjon fra alle kontraktsforhold. Informasjonen er ikke ment for å erstatte faglig rådgivning.

Alle testprodukter tilbudt på dette nettstedet er tilbudt utelukkende for screening-formål, og er kun ment for førstegangsscreening. Selv om vi stoler på våre egne produkter, og streber etter høyeste grad av pålitelighet, er ikke testproduktene og tjenestene som tilbys gjennom denne nettsiden egnet for å subsidiere lovmessig godkjente testresultater i hvilken som helst rettstvist, voldgiftssak, og et hver annet juridisk bindene forum.

Nettsiden oppfordrer og anbefaler ikke produkter eller tjenester som fremvises i form av reklame, som du under noen omstendigheter vil se på dataskjermen når du besøker vår side.

Når brukere trykker på en link til en ekstern nettside, forlater de vår nettside, og er dermed underlagt personvernsvilkårene og vilkår for sikkerhet til eierne/sponsorene av den eksterne siden.

Innholdet (bilder og tekst) plassert på vår nettside er underlagt opphavsrettsbeskyttelse. Du kan bruke og laste ned innholdet for personlig og ikke-kommersiell bruk, men innholdet kan ikke brukes i henhold til andre formal, og kan heller ikke endres på.

 

ANSVRARSBEGRENSING

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL VI ELLER ANDRE PARTER INVOLVERT I SKAPELSEN, PRODUKSJONEN, OG DISTRUBISJONEN AV NETTSIDEN, VÆRE ANSVARLIGE FOR ENHVER DIRKETE, INNDIREKTE, SPESIAL- ELLER FØLGESKADER I TAP AV PROFITTER, VELVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM VI HAR BLITT INFOMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER) SOM RESULTAT AV (i) INFORMASJONEN PÅ NETTSIDEN, (ii) PRODUKTET VI SELGER, ELLER (iii) ENHVER ANNEN RELATERBAR ÅRSAK KNYTTET TIL VÅR TJENESTE. DU GODTAR HERVED AT DENNE PARAGRAFEN ANGÅR ALT AV INNHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER TILGJENGLIG PÅ NETTSIDEN…

 

Kontaktinformasjon:

One Self BV
Veldweg 15
8196 KS Welsum
The Netherlands
E: customer@one-self.nl

Trenger hjelp?

Trenger du hjelp med en test eller en bestilling. Chat med oss via whatsapp